การตลาดยุค 4.0 ยุคที่ดิจิทัลและสมาร์ทโฟนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมชีวิตเราไปแทบจะทุกอย่าง เราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับแวดวงธุรกิจ อุตสาหกรรม มากมาย