เป็นข่าวกันไปทั่วโลกเมื่อเฟซบุ๊ก เปิดตัวเงินดิจิทัลสกุลใหม่ของโลก ที่เรียกว่า Libra coin “ลิบรา” และตั้งกำหนดการจะนำออกมาใช้ในช่วงต้นปี 2020 กันนะครับ